ICS 75.160.10

ČSN

EN 15402 

83 8306

Srpen 2011 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tuhá alternativní paliva – Stanovení obsahu prchavé hořlaviny

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 15402 (83 8306) z července 2007.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz