ICS 77.040.30

ČSN

EN 10351 

42 0527

Prosinec 2011 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chemický rozbor železných materiálů – Indukční spřažený plazmový opticko-spektrometrický rozbor nelegovaných a nízkolegovaných ocelí – Stanovení Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Sl (celkový) a Sn (běžná metoda)

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz