ICS 93.080.20; 93.120

ČSN P

CEN/TS 15901-11 

73 6177

Září 2011 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch –
Část 11: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek
za použití zařízení pro měření podélného tření pomocí zablokovaného kola (LFCSR) – Zařízení SRM

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz