ICS 97.140

ČSN

EN 527-1 

91 1105

Říjen 2011 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kancelářský nábytek – Pracovní stoly –
Část 1: Rozměry

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 527-1 (91 1105) ze srpna 2000.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz