ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.160.99; 35.240.30 Září 2011

Multimediální systémy a zařízení –
Multimediální e-publikování a e-knihy –
Formát čtení pro e-publikování

ČSN
EN 62524

36 8617

idt IEC 62524:2009

Multimedia systems and equipment – Multimedia e-publishing and e-books – Reader's format for e-publishing

Systèmes et appareils multimédia – Edition électronique multimédia et livres électroniques – Format du lecteur pour édition électronique

Multimediasysteme und -geräte – E-Publishing und E-Books für Multimedia-Anwendungen – Reader-Format für
E-Publishing

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62524:2011. Má stejný status jako oficiální verze.

This Standard implements the English version of the European Standard EN 62524:2011. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje formát čtení pro multimediální e-publikování používaný pro e-knihy pro výměnu dat mezi vydavateli a čtenáři, který uspokojuje mnoho čtenářských požadavků, jako je neupravitelnost, adaptivnost zařízení a aplikační adaptivitu.

Zabývá se pouze prvky pro konečnou reprodukovatelnost, vizualizaci vydání pro management dokumentu a bezpečností, jako je management digitálních práv. 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC/TS 62229:2006 nezavedena

Informativní údaje z IEC 62524:2009

Tato mezinárodní norma byla vypracována IEC TC 100: Zvukové, obrazové a multimediální systémy a zařízení, TA 10: Multimediální e-publikování a e-knihy.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

CDV

Zpráva o hlasování

100/1376/CDV

100/1487/RVC

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována podle Směrnic ISO/IEC, část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu bude publikace buď:

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Šplíchal – SEL, IČ 18664075, Ing. Jiří Šplíchal

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika a ekodesign

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz