ICS 49.040

ČSN

EN 2491 

31 8905

Leden 2012 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Pevná maziva na bázi sulfidu molybdeničitého – Metody vytváření povlaku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 2491 (31 8905) ze srpna 1998.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz