ICS 49.060

ČSN

EN 3155-002 

31 1809

Leden 2012 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Elektrické kontakty užívané
ve spojovacích prvcích –
Část 002: Seznam a použití v kontaktech

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 3155-002 (31 1809) z ledna 2007.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz