ICS 01.040.85; 85.080.20

ČSN

EN ISO 12625-1 

50 0371

Leden 2012 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tissue papíry a tissue výrobky –
Část 1: Všeobecný úvod do terminologie

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 12625-1 (50 0371) z prosince 2005.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz