ICS 13.030.20

ČSN P

CEN/TS 16229 

83 8060

Leden 2012 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Charakterizace odpadů – Vzorkování a analýza kyanidů oddělitelných slabou kyselinou, vypouštěných do odkališť

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz