ICS 11.040.20

ČSN

EN ISO 8536-1 

85 6206

Duben 2012 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití –
Část 1: Infuzní skleněné lahve

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8536-1 (70 6206) z listopadu 2008.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz