ICS 03.240; 35.240.60

ČSN P

CEN/TS 16238 

76 0732

Duben 2012 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Poštovní služby – Otevřené rozhraní mezi řízením stroje
a čtecím a kódovacím systémem – Rozhraní MC/RC

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz