ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.240.80 Únor 2012

Zdravotnická informatika – Služby společné terminologie, 1. vydání

ČSN
ISO/HL7 27951

98 1028

 

Health informatics – Common terminology services, release 1

Informatique de santé – Services de terminologie commune, version 1

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO/HL7 27951:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the Interanional Standard ISO/HL7 27951:2009. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma stanovuje mezinárodní rámec vývoje rozhraní pro programování aplikací (API), které umožní programu zpráv přístup k terminologickému obsahu. Služby společné terminologie (CTS) HL7 definují rozhraní pro programování aplikací (API), které může použít software Verze 3 HL7 pro přistup k terminologickému obsahu. Cílem materiálu není specifikace kompletní terminologické služby. 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO/HL7 21731:2006 dosud nezavedena

HL7 2008 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Berkely Cert s.r.o., IČ. 28882458, Ing. Daniel Kardoš, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technologie

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Wallenfels

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz