Zdroj: www.cni.cz

MDT 621. 882. 082. 1: 678. 06 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 23. 7. 1980

Základní pravidla zaměnitelnosti

METRICKÝ ZÁVIT PRO SOUČÁSTI Z PLASTŮ

ČSN 01 4026* ST SEV 1158-78

Резьба метрическая для деталей из пластмасс

Metric screw for parts of plastics

Touto normou se zavádí ST SEV 1158-78 Základní pravidla zaměnitelnosti. Metrický závit pro součásti z plastů (viz str. 3 až 14) jako čs. státní norma.

Ve smluvněprávních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 14) se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Čs. norma je doplněna o čl. 01 a 02 a tabulku 01, platné pouze v ČSSR.

01.   Toleranční pole závitu z tabulky 2 a 3 normy RVHP a délky zašroubování závitu se stanoví s ohledem na specifické vlastnosti použitého plastu, ovlivňující přesnost závitu.

02.   Kombinace tolerančních polí pro závitová uložení ve vztahu k rozteči při zajištění nosné hloubky závitu minimálně 1/4 P je uvedena v tabulce 01.

Tímto článkem se upřesňuje ustanovení čl. 3. 3. normy RVHP.

Tab. 01

Tole-

ranční

pole

závitu

matice

Toleranční pole závitu šroubu

6h

7h6h

6g

7g6g

9h8h

10h8h

8g

9g8g

8h

8h6h

Minimální stoupání závitu P, mm

6H

0, 35

0, 35

0, 35

0, 35

0, 75

0, 75

0, 75

0, 75

0, 8

0, 35 > > 0, 8

6G

0, 35

0, 35

0, 5

0, 5

0, 75

0, 75

1

1

0, 8

0, 35 > > 0, 8

7H

0, 5

0, 5

0, 75

0, 75

1

1

1, 25

1, 25

1

0, 5 >

>0, 8

7G

0, 75

0, 75

0, 75

0, 75

1, 25

1, 25

1, 25

1, 25

1, 25

0, 75 > > 0, 8

8H

0, 75

0, 75

1

1

1, 5

1, 5

1, 5

1, 5

1, 5

0, 75 >

> 0, 8

9H8H

0, 75

0, 75

1

1

1, 5

1, 5

1, 5

1, 5

1, 5

0, 75 > > 0, 8

8G

1

1

1

1

1, 5

1, 5

1, 75

1, 75

1, 5

-

Účinnost od: 1. 1. 1982

00090

Zdroj: www.cni.cz