ICS 33.060.20

ČSN

ETSI EN 301 908-5 V5.2.1 

87 5111

Duben 2012 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná EN pokrývající
základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE –
Část 5: Základnové stanice (BS) CDMA s více nosnými (cdma2000)

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz