ICS 97.150

ČSN

EN ISO 23997 

91 7829

Červenec 2012 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pružné podlahové krytiny – Zjišťování plošné hmotnosti

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 430 (91 7829) z července 1996.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz