ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.240.60 Květen 2012

Inteligentní dopravní systémy – eCall – Provozní požadavky na podporu eCall třetí stranou

ČSN
EN 16102

01 8464

 

Intelligent transport systems – eCall – Operating requirements for third party support

Systèmes de transport intelligents – eCall – Exigences opérationnelles des services eCall de fournisseurs privés

Intelligente Verkehrssysteme – Notruf – Betriebsanforderungen für die Notruf-Unterstützung durch Dritte

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 16102:2011. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 16102:2011. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma stanoví obecné provozní požadavky a vnitřní postupy pro službu eCall ve vozidle prostřednictvím soukromého poskytovatele (třetí strany).

Norma také obsahuje definici služby (služeb) poskytovaných PSAP a metodu a formu dodávky služby.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 15722:2011zavedena v ČSN EN 15722:2011 (01 8461) Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Minimální soubor dat pro eCall

Souvisící ČSN

ČSN EN 16072:2012 (01 8462) Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Provozní požadavky na Panevropský eCall

ČSN EN ISO 24978 (01 8460) Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Zprávy tísňového volání pomocí jakéhokoliv dostupného bezdrátového média – Datový registr

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s.r.o. – CTN, IČ 45276293, ve spolupráci s Ing. Tomášem Stárkem, Ph.D., INTENS
Corporation s.r.o.

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz