ICS 13.030.01; 13.080.10

ČSN P

CEN/TS 16183 

83 6804

Srpen 2012 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kaly, upravený bioodpad a půdy – Stanovení vybraných ftalátů
s použitím kapilární plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz