ICS 13.030.01; 13.080.10

ČSN P

CEN/TS 16189 

83 6803

Srpen 2012 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kaly, upravený bioodpad a půdy – Stanovení lineárních alkylbenzensulfonátů (LAS) vysokoúčinnou kapalinovou
chromatografií (HPLC) s fluorescenční detekcí (FLD) nebo
s hmotnostně selektivní detekcí (MS)

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz