ICS 13.030.01; 13.080.10

ČSN P

CEN/TS 16182 

83 6802

Srpen 2012 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kaly, upravený bioodpad a půdy – Stanovení nonylfenolů (NP)
a nonylfenol mono- a diethoxylátů s použitím plynové chromatografie
s hmotnostně selektivní detekcí (GC-MS)

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz