ICS 13.030.01; 13.080.10

ČSN P

CEN/TS 16177 

83 6800

Srpen 2012 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kaly, upravený bioodpad a půdy – Vyluhování pro stanovení vyluhovatelných amonných iontů, dusičnanů a dusitanů

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz