ICS 27.160; 91.140.65

ČSN

EN 12977-3 

73 0305

Září 2012 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy stavěné na zakázku – Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12977-3 (73 0305) z dubna 2009.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz