ICS 59.140.30

ČSN

EN 14906 

79 2015

Listopad 2012 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Usně – Automobilové usně –
Zkušební metody a zkušební charakteristiky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN CEN/TS 14906 (79 2015) z května 2005.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz