ICS 13.080.40; 93.020

ČSN

EN ISO 22282-2 

72 1015

Listopad 2012 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geotechnický průzkum a zkoušení – Hydrotechnické zkoušky –
Část 2: Zkoušky propustnosti ve vrtu pomocí otevřených systémů

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz