ICS 87.040

ČSN P

CEN/TS 16358 

67 2011

Prosinec 2012 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy
pro dřevo ve vnějším prostředí – Hodnocení vzduchových bublinek
v nátěrovém filmu

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz