ICS 75.200

ČSN

EN 13617-4 

69 9117

Březen 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Benzinové čerpací stanice –
Část 4: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení otočných čepů používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13617-4 (69 9117) z května 2005.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz