ICS 75.200

ČSN

EN 13617-2 

69 9117

Březen 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Benzinové čerpací stanice –
Část 2: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení bezpečnostních spojek používaných na měrných čerpadlech
a výdejních pistolích

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13617-2 (69 9117) z dubna 2005.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz