ICS 75.200

ČSN

EN 13617-1 

69 9117

Březen 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Benzinové čerpací stanice –
Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13617-1+A1 (69 9117) z února 2010.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz