ICS 29.050

ČSN

EN 61788-13
ed. 2 

34 5685

Březen 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Supravodivost –
Část 13: Měření ztrát střídavého proudu – Magnetometrické metody měření hysterezních ztrát v supravodivých multifilamentárních kompozitech

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2015-08-29 se nahrazuje ČSN EN 61788-13 (34 5685) z února 2004,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz