ICS 49.060; 49.090

ČSN

EN 2591-307 

31 1810

Únor 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Prvky elektrického
a optického propojení – Zkušební metody –
Část 307: Slaná mlha

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 2591-307 (31 1810) z února 1999.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz