ICS 33.070.50; 33.100.01

ČSN

ETSI EN 301 489-34 V1.3.1 

87 5101

Leden 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma
pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb –
Část 34: Specifické podmínky pro vnější napájení (EPS)
pro mobilní telefony

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz