ICS 33.060.30; 35.110

ČSN

ETSI EN 301 893 V1.7.1 

87 4604

Leden 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) –
Vysokovýkonná RLAN 5 GHz – Harmonizovaná EN pokrývající
základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz