ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.20 Únor 2013

Stlačený vzduch –
Část 7: Zkušební metody pro stanovení obsahu životaschopného mikrobiálního znečištění

ČSN
ISO 8573-7

10 9001

 

Compressed air –
Part 7: Test method for viable microbiological contaminant content

Air comprimé –
Partie 7: Méthode d’essai pour la détermination de la teneur en polluants microbiologiques viables

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 8573-7:2003. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of International Standard ISO 8573-7:2003. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část ISO 8573 je dokumentem ze série mezinárodních norem určených k harmonizaci měření znečištění vzduchu. Podle záměru se má také použít jako referenční dokument při stanovení třídy čistoty vzduchu v souladu s ISO 8573-1.

Tato část ISO 8573 stanovuje zkušební metody pro rozeznání životaschopných koliformních mikrobiálních organismů (např. plísně, bakterie, endotoxiny) od jiných pevných částic, které mohou být přítomné ve stlačeném vzduchu. Jakožto jedna ze série norem zaměřených na harmonizování měření znečištění vzduchu poskytuje prostředek ke vzorkování, inkubaci a určování počtu mikrobiálních částic. Zkušební metoda je vhodná pro určování tříd čistoty v souladu s ISO 8573-1 a podle záměru se má použít ve spojení s ISO 8573-4 v případě, že existuje potřeba identifikovat pevné částice, které jsou také životaschopné koliformní jednotky.

ISO 8573-7 je převzata do ČSN převzetím originálu s národní přílohou obsahující překlad kapitol 1 Předmět normy a 3 Termíny a definice.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 8573-1zavedena v ČSN ISO 8573-1 (10 9001) Stlačený vzduch – Část 1: Znečištění a třídy čistoty

ISO 8573-4zavedena v ČSN ISO 8573-4 (10 9001) Stlačený vzduch – Část 4: Zkušební metody pro stanovení obsahu pevných částic

Vypracování normy

Zpracovatel: JANDÁK Praha, IČ 12494372, Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michal Dalibor

Národní příloha NA (informativní)

1 Předmět normy

Tato část ISO 8573 stanovuje zkušební metody pro rozeznání životaschopných koliformních mikrobiálních organismů (např. plísně, bakterie, endotoxiny) od jiných pevných částic, které mohou být přítomné ve stlačeném vzduchu. Jakožto jedna ze série norem zaměřených na harmonizování měření znečištění vzduchu poskytuje prostředek ke vzorkování, inkubaci a určování počtu mikrobiálních částic. Zkušební metoda je vhodná pro určování tříd čistoty v souladu s ISO 8573-1 a podle záměru se má použít ve spojení s ISO 8573-4 v případě, že existuje potřeba identifikovat pevné částice, které jsou také životaschopné koliformní jednotky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz