ICS 35.240.80

ČSN

EN ISO 11073-10420 

98 1031

Duben 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnická informatika – Komunikační zařízení
pro osobní zdravotní péči –
Část 10420: Specializované zařízení – Analyzátor složení těla

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz