ICS 35.240.80

ČSN

EN ISO 11238 

98 1032

Duben 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnická informatika – Identifikace léčivých přípravků –
Datové prvky a struktura jednoznačné identifikace
a výměna řízených informací o látkách

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz