ICS 97.140

ČSN

EN 1957 

91 1016

Duben 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nábytek – Postele a matrace – Metody zkoušení pro stanovení funkčních charakteristik a kritérií hodnocení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1957 (91 1016) z listopadu 2004.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz