ICS 93.020

ČSN

EN ISO 22476-7 

72 1004

Únor 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky –
Část 7: Zkouška Goodmanovým lisem

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz