ICS 35.240.80

ČSN

EN ISO 11073-10406 

98 0014

Květen 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnická informatika – Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči –
Část 10406: Specializované zařízení – Základní elektrokardiograf (EKG) (1 – 3 kanálové EKG)

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz