ICS 23.020.10

ČSN

EN 13575 

69 8045

Březen 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Termoplastické nádrže vyráběné z polyethylenu tvářeného ve vyfukovací nebo rotační formě – Nadzemní nádrže pro skladování chemikálií – Požadavky a zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13575 (69 8045) z května 2005.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz