ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.240.60; 45.060.01 Duben 2013

Elektronická drážní zařízení –
Vlaková komunikační síť (TCN) –
Část 3-1: Multifunkční vozidlová sběrnice (MVB)

ČSN
EN 61375-3-1

34 2690

idt IEC 61375-3-1:2012

Electronic railway equipment – Train communication network (TCN) –
Part 3-1: Multifunction Vehicle Bus (MVB)

Matériel électronique ferroviaire – Réseau embarqué de train (TCN) –
Partie 3-1: Bus de Véhicule Multifonctions (MVB)

Elektronische Betriebsmittel für Bahnen – Zug-Kommunikations-Netzwerk –
Teil 3-1: Multipurpose Vehicle Bus (MVB)

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61375-3-1:2012. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61375-3-1:2012. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část souboru norem ČSN EN 61375 specifikuje jednu složku vlakové komunikační sítě, multifunkční vozidlovou sběrnici (MVB), sériovou datovou komunikační sběrnici určenou především, ale ne výhradně, pro propojování zařízení, u kterých je vyžadována interoperabilita a zaměnitelnost.

Tato část souboru norem ČSN EN 61375 platí tam, kde je vyžadována MVB.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60245-1 nezavedena, používá se ČSN 347470-1 (34 7470) Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60304 zavedena v ČSN IEC 304 (34 7701) Normalizované barvy izolace nízkofrekvenčních kabelů a vodičů

IEC 60332-1-1 zavedena v ČSN EN 60332-1-1 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Zkušební zařízení

IEC 60571 nezavedena, používá se ČSN EN 50155 (33 3555) Elektronická zařízení drážních vozidel

IEC 60794-1-1 zavedena v ČSN EN 60794-1-1 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-1: Kmenová specifikace – Obecně

IEC 60807 (soubor) nezaveden

IEC 60870-5-1 zavedena v ČSN EN 60870-5-1 (33 4650) Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 5: Přenosové protokoly – Oddíl 1: Formáty přenosového rámce

IEC 61375-2-1 zavedena v ČSN EN 61375-2-1 (34 2690) Elektronická drážní zařízení – Vlaková komunikační síť (TNC) – Část 2-1: Vlaková sběrnice (WTB)

ISO/IEC 8482 zavedena v ČSN ISO/IEC 8482 (36 9350) Informační technologie – Telekomunikace a výměna informací mezi systémy – Mnohobodová propojení kroucenými páry

ISO/IEC 8802-2 zavedena v ČSN ISO/IEC 8802-2 (36 9206) Informační technologie – Telekomunikace a výměna informací mezi systémy – Lokální a metropolitní sítě – Specifické požadavky – Část 2: Řízení logického spoje

ISO/IEC 8824 (soubor) zaveden v souboru ČSN ISO/IEC 8824 (36 9632) Informační technologie – Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1)

ISO/IEC 8825 (soubor) zaveden v souboru ČSN ISO/IEC 8825 (36 9635) Informační technologie – Pravidla kódování pro ASN.1

ISO/IEC 9646 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN ISO/IEC 9646 (36 9647) Informační technologie – Propojení otevřených systémů – Metodologie a základní struktura zkoušení shody

ISO/IEC 13239 zavedena v ČSN ISO/IEC 13239 (36 9263) Informační technologie – Telekomunikace a výměna informací mezi systémy – Procedury řízení datového spoje vysoké úrovně (HDLC)

Doporučení ITU-T Z.100 nezavedeno

Souvisící ČSN

ČSN EN 60332-1-2 (34 7107)Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Postup pro 1 kW směsný plamen

ČSN EN 60870-2-1 (33 4620)Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 2: Provozní podmínky – Oddíl 1: Napájení a elektromagnetická kompatibilita

ČSN EN 60870-2-2 (33 4620)Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 2: Provozní podmínky – Oddíl 2: Podmínky pro okolní prostředí (klimatické, mechanické a další neelektrické vlivy)

ČSN EN 60870-5-1 (33 4650)Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 5: Přenosové protokoly – Oddíl 1: Formáty přenosového rámce

ČSN EN 60870-5-2 (33 4650)Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 5: Přenosové protokoly – Oddíl 2: Procedury linkového přenosu

ČSN EN 60870-5-3 (33 4650)Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 5: Přenosové protokoly. Oddíl 3: Obecná struktura aplikačních dat

ČSN EN 60870-5-4 (33 4650)Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 5: Přenosové protokoly – Oddíl 4: Definice a kódování aplikačních informačních prvků

ČSN EN 60870-5-5 (33 4650)Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 5 : Přenosové protokoly – Oddíl 5: Základní aplikační funkce

ČSN EN 60870-5-6 (33 4650)Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 5-6: Směrnice pro zkoušení shody pro společné normy EN 60870-5

ČSN EN 60870-5-101 ed.2 (33 4650)Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 5-101: Přenosové protokoly – Společná norma pro základní úkoly dálkového ovládání

ČSN EN 60870-5-102 (33 4650)Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 5: Přenosové protokoly – Oddíl 102: Společná norma pro přenos integrovaných součtových hodnot v elektrizačních soustavách

ČSN EN 60870-5-103 (33 4650)Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 5-103: Přenosové protokoly – Společná norma pro informační rozhraní ochran

ČSN EN 60870-5-104 ed.2 (33 4650)Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 5-104: Přenosové protokoly – Síťový přístup pro IEC 60870-5-101 používající normalizované transportní profily

ČSN EN 60870-6-2 (33 4660)Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T – Oddíl 2: Použití základních norem (vrstvy OSI 1-4)

ČSN EN 60870-6-501 (33 4660)Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T – Oddíl 501: Definice služeb TASE.1

ČSN EN 60870-6-502 (33 4660)Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T – Oddíl 502: Definice protokolu TASE.1

ČSN EN 60870-6-503 ed.2 (33 4660)Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 6-503: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T – Služby a protokol TASE.2

ČSN EN 60870-6-601 (33 4660)Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T – Oddíl 601: Funkční profil pro poskytování spojově-orientované transportní služby u koncového systému propojeného trvalým přístupem na datovou síť s přepojováním paketů

ČSN EN 60870-6-701 (33 4660)Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 6-701: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T – Funkční profil pro poskytování aplikační služby TASE.1 v koncových systémech

ČSN EN 60870-6-702 (33 4660)Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 6-702: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T – Funkční profil pro poskytování aplikační služby TASE.2 v koncových systémech

ČSN EN 60870-6-802 ed.2 (33 4660)Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Část 6-802: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T – Modely objektů TASE.2

ČSN EN 61158-2 (18 4020)Průmyslové komunikační sítě – Specifikace sběrnice pole – Část 2: Specifikace fyzické vrstvy a definice služby

ČSN EN ISO/IEC 7498-1 (36 9614)Informační technologie – Propojení otevřených systémů – Základní referenční model – Základní model (ISO/IEC 7498 –1:1994)

ČSN ISO/IEC 7498-4 (36 9617)Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Základný referenčný model. Časť 4: Základná štruktúra spracovania

ČSN ISO/IEC 8473 (soubor) (36 9658)Informační technologie – Protokol pro poskytování síťové služby v režimu bez spojení 

ČSN ISO/IEC 8802-2 (36 9206)Informační technologie – Telekomunikace a výměna informací mezi systémy – Lokální a metropolitní sítě – Specifické požadavky – Část 2: Řízení logického spoje

ČSN ISO/IEC 8802-3 (36 9206)Informační technologie – Telekomunikace a výměna informací mezi systémy – Lokální a metropolitní sítě – Specifické požadavky – Část 3: Metoda mnohonásobného přístupu reagujícího na nosnou a detekující kolizi (CSMA/CD) a specifikace fyzické vrstvy

ČSN ISO/IEC 9072-1 (36 9683)Systémy zpracování informací. Textová komunikace. Dálkové operace. Část 1: Model, notace a definice služeb

ČSN ISO/IEC 9072-2 (36 9684)Systémy zpracování informací. Textová komunikace. Dálkové operace. Část 2: Specifikace protokolu

ČSN ISO/IEC 9072-3 (36 9683)Informační technologie – Propojení otevřených systémů – Operace řízené na dálku: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

ČSN ISO/IEC 10040:2001 (36 9649)Informační technologie – Propojení otevřených systémů – Přehled mana-
gementu systémů

ČSN ISO/IEC 10164 (soubor) (36 9679)Informační technologie – Propojení otevřených systémů – Management systémů

ČSN ISO/IEC 10165 (soubor) (36 9682)Informační technologie – Propojení otevřených systémů – Struktura informací managementu

ČSN ISO/IEC 13239:2010 (36 9263)Informační technologie – Telekomunikace a výměna informací mezi systémy – Procedury řízení datového spoje vysoké úrovně (HDLC)

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN ACRI Praha, IČ 63832721, Ing. Přemysl Šolc, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 126 Elektrotechnika v dopravě

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Pavel Vojík

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz