ICS 85.060; 85.080.20

ČSN

EN ISO 12625-11 

50 0371

Červen 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tissue papíry a tissue výrobky –
Část 11: Stanovení pevnosti protržení za mokra průtlakem kuličkou

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz