ICS 77.040.30

ČSN

EN 10200 

42 0526

Srpen 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chemický rozbor materiálů na bázi železa –
Stanovení boru v oceli – Spektrofotometrická metoda

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10200 (42 0526) z července 1994.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz