ICS 91.120.10

ČSN

EN ISO 12569 

73 0311

Červen 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tepelné vlastnosti budov a materiálů – Stanovení výměny vzduchu
v budovách – Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 12569 (73 0311) z června 2002.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz