ICS 11.040.20

ČSN

EN ISO 8536-5 

85 6206

Červenec 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití –
Část 5: Byretové infuzní soupravy pro jedno použití, gravitační

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8536-5 (85 6206) z května 2012.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz