ICS 11.040.70

ČSN

EN ISO 10341 

19 5018

Srpen 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Oftalmologické přístroje – Hlavy refraktorů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10341 (19 5018) z listopadu 2009.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz