ICS 11.060.10

ČSN

EN ISO 20795-2 

85 6338

Srpen 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stomatologie – Bazální polymery –
Část 2: Polymery pro baze ortodontických aparátů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 20795-2 (85 6338) ze srpna 2010.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz