ICS 45.040; 75.100

ČSN

EN 16028 

28 0010

Srpen 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Železniční aplikace – Řízení tření mezi kolem a kolejnicí –
Maziva pro aplikace na vozidle a na trati

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz