ICS 53.040.20

ČSN

EN ISO 21179 

26 0371

Srpen 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Lehké dopravní pásy – Určení elektrického pole
generovaného běžícím lehkým dopravním pásem

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 21179 (26 0371) z června 2007.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz