Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

DT 621.646

Schválená: 22.2.1967

Drobné armatúry pre ústredné vykurovanie
PARNÉ UZAVIERACIE VENTILY A POSÚVAČE
Technické predpisy

ČSN 13 7300

JK 551 2

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Stop valves and slide valves for steam. Technical regulations.

 

Táto norma platí pre parné uzavieracie ventily a klinové posúvače zo sivej liatiny a z mosadze podľa príslušných čs. rozmerových noriem pre potrubie nízkotlakových parných vykurovacích sústav, teplovodných vykurovacích sústav a pre rozvod teplej úžitkovej vody. Spresňuje a doplňuje ustanovenia všeobecných technických predpisov pre drobné armatúry uvedené v ČSN 13 7100.

 

Odchýlky od tejto normy sú dovolené len v odôvodnených prípadoch a po dohode výrobcu s odberateľom, uvedené v hospodárskej zmluve.

 

I. NÁZVOSLOVIE

 

Základné pojmy

 

1. Uzavierací ventil - drobná armatúra, ktorej uzatváracím orgánom (kužeľkou dosadajúcou do sedla) sa ručne, kolmo alebo šikmo na os potrubia uzaviera alebo otvára priechod toku pracovnej látky.

 

2. Klinový posúvač - drobná armatúra, ktorej uzatváracím orgánom (klinom) sa ručne, kolmo na os potrubia uzaviera alebo otvára priamy priechod toku pracovnej látky.

 

3. Vŕšok ventilu - montážna podskupina ventilu, ktorá slúži na otváranie a uzavieranie prietoku pracovnej látky sedlom ventilu.

 

4. Kužeľka - súčiastka vŕšku ventilu, ktorá dosadnutím na sedlo uzaviera prietok pracovnej látky sedlom ventilu.

 

5. Sedlo - funkčná plocha okolo prietokového otvoru v tele ventilu, na ktorú dosadá kužeľka za účelom uzavretia prietoku pracovnej látky.

 

6. Prietokový odporový súčiniteľ x - bezrozmerová hodnota vyjadrujúca straty tlaku vody v meranej armatúre za podmienok uvedených v čl. 51.Účinnosť od:
1.10.1967

00931-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz