ICS 49.090

ČSN

ETSI EN 303 213-2 V1.3.1 

87 8801

Červen 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) –
Část 2: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 2 včetně vnějších rozhraní

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz