ICS 11.060.01; 11.060.10

ČSN

EN ISO 29022 

85 6308

Prosinec 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stomatologie – Přilnavost – Zkouška smykové pevnosti vazby
materiálů určených k rekonstrukci zubů se zubními strukturami

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz